Varför? Kraftfull tillväxt på den internationella marknaden är högt upp på den strategiska önske- och att-göra-listan för många företag som siktar högt, inte minst inom deep-tech och high-tech. Ofta gäller de stora marknaderna som USA, Kina och Indien.

Hur? Troligtvis skiljer sig rätt go-to-market-modell i där ifrån det som gäller här, och i länder i vår närhet. Att etablera sig kan vara lätt, men det är viktigt att från början tänka på hur stort och snabbt man vill växa. Val av partnermodell och partners blir extra viktigt när marknaden är stor, annorlunda och långt bort. Det gäller att tidigt bedöma den egna förmågan att stötta och driva expansionen.

Lennart Almstedt kommer att gå igenom "best practice", exempel och erfarenheter kring internationalisering och vilka faktorer som är viktigast för framgång.

För vem? Ett branschöverskridande lunchseminarium för dig som är entreprenör, SME, affärscoach eller investerare inom teknik- och kunskapstunga områden som Medtech/Life Science/IT/Cleantech.

Seminariet hålls på svenska eller engelska beroende på deltagarnas behov.


Anmäl dig nu!

Substantial growth and impact on the international market is top ranked on the strategic wish, and to-do, list for many ambitious companies, not the least in deep-tech and high-tech. This often involves the major markets like the US, China, and India.

Lennart Almstedt will go through “best practice”, examples, and experiences from internationalization. What are factors that are the most important for success.

The seminar will be held in Swedish or English depending on the preferences of the audience.

Anmäl dig nu!

Agenda

11:30 - 12:00 Lunch

12:00 - 12:50 Lennart Almstedt pratar om  "best practice", exempel och erfarenheter kring internationalisering och vilka faktorer som blir viktigast för att nå framgång. Seminariet hålls på svenska eller engelska beroende på deltagarna.

12:50- 13:30  EUs stödsystem för Internationalisering ”från kontakt till kontrakt”, Hillevi Lindelöf, Uminova Innovation och Enterprise Europe Network.

SME-Instrument, ett 70% bidrag från EU för att finansiera sin internationalisering, Karl-Erik Johansson, Uminova Innovation och EUSME Supportkontoret.

13:30Passa på att förbereda dig och ditt bolag lite extra!
Möjlighet till enskilda möten om internationalisering eller SME finansiering (med föreläsaren eller EEN  representanter).  Ange intresse när du anmäler dig.

Lunchen och seminariet är kostnadsfritt - begränsat antal  - anmäl dig nu!

Anmäl dig nu!

Lennart Almstedt

Lennart Almstedt

Lennart har lång erfarenhet som VD och företagsledande roller i stora och små bolag, där några uppdrag har varit som Turn around-ansvarig. Han har även stöttat ett 50-tal företag i affärsutveckling och internationalisering i en konsultroll.

Lennarts fokus är verksamhetsutveckling och internationalisering, fokus USA, i
alla roller från utbildning/rådgivning till roller som affärspartner/interim-manager
eller styrelseperson, han jobbar nästan uteslutande med högteknologiska
kunskapsintensiva företag. Under många år har han varit engagerad i
internationell affärsverksamhet, primärt i USA, Europa och Asien. Fokus har
varit B2B. Han har även drivit utbildning i verksamhetsutveckling vid bl.a. IFL,
Styrelseakademien, Styrelsekraft, m.fl. Idag ingår han i Essence International samt i andra internationella grupperingar. Lennart har en MSc. från Uppsala
och Stanford, USA, och en MBA från IMD, Schweiz.

Read more